Украина
Каталог   /   Климат и водоснабжение   /   Обогреватели   /  Тепловые завесы

Описания Тепловых завес

2VV
VCS4B-20E-1-0-0-2 VCE-B-150-V-ZP-0-0 VCE-C-150-S-ZP-0-0 VCF-C-100-E-ZP-0-0 VCF-B-200-E-ZP-0-0 VCS4C-10E-1-0-0-2 VCE-A-150-E-ZP-0-0 VCS4B-15E-1-0-0-2 VCE-B-100-V-ZP-0-0 VCE-C-100-S-ZP-0-0 VCF C VCS4C-25S-1-0-0-2 VCE-B-150-S-ZP-0-0 VCS4C VCE-A-100-E-ZP-0-0 VCF-B-150-E-ZP-0-0 VCE-B-200-E-ZP-0-0 VCE-C-200-E-ZP-0-0 VCS4B-10E-1-0-0-2 VCF-B-250-S-ZP-0-0 VCS4C-25V-1-0-0-2 VCS4B-25V-1-0-0-2 VCE A VCF B VCS4C-25E-1-0-0-2 VCE-C-150-E-ZP-0-0 VCF-C-150-W-ZP-0-0 VCE-B-150-E-ZP-0-0 VCF-B-200-S-ZP-0-0 VCS4C-20V-1-0-0-2 VCS4B-20V-1-0-0-2 VCE-B-200-G-ZP-0-0 VCE-C-200-G-ZP-0-0 VCS4B-10S-1-0-0-2 VCE-C-100-E-ZP-0-0 VCF-C-100-W-ZP-0-0 VCE-B-100-E-ZP-0-0 VCF-B-150-S-ZP-0-0 VCS4C-15V-1-0-0-2 VCE-A-200-S-ZP-0-0 VCS4B-15V-1-0-0-2 VCE-B-150-G-ZP-0-0 VCE-C-150-G-ZP-0-0 VCS4B VCB-A-060-E-RF-0-0 VCF-C-150-S-ZP-0-0 VCE-B-200-S-ZP-0-0 VCE C VCS4C-10V-1-0-0-2 VCE-A-150-S-ZP-0-0 VCF-B-100-S-ZP-0-0 VCE-B-100-G-ZP-0-0 VCE-C-100-G-ZP-0-0 VCF-B-100-E-ZP-0-0 VCS4B-10V-1-0-0-2 VCF-C-100-S-ZP-0-0 VCE-B-100-S-ZP-0-0 VCS4C-20S-1-0-0-2 VCE-A-100-S-ZP-0-0 VCF-B-250-V-ZP-0-0 VCE-C-200-V-ZP-0-0 VCS4B-25S-1-0-0-2 VCE-B-200-F-ZP-0-0 VCF-C-150-V-ZP-0-0 VCE B VCS4C-15S-1-0-0-2 VCE-A-200-G-ZP-0-0 VCF-B-200-V-ZP-0-0 VCE-C-150-V-ZP-0-0 VCS4B-20S-1-0-0-2 VCE-B-150-F-ZP-0-0 VCF-C-100-V-ZP-0-0 VCB-A-090-E-RF-0-0 VCS4C-10S-1-0-0-2 VCE-A-150-G-ZP-0-0 VCF-B-150-V-ZP-0-0 VCS4B-15S-1-0-0-2 VCE-B-100-F-ZP-0-0 VCE-C-100-V-ZP-0-0 VCB VCF-C-200-E-ZP-0-0 VCE-A-100-G-ZP-0-0 VCF-B-100-V-ZP-0-0 VCS4C-20E-1-0-0-2 VCS4B-25E-1-0-0-2 VCE-B-200-V-ZP-0-0 VCE-C-200-S-ZP-0-0 VCF-C-150-E-ZP-0-0 VCF-B-250-E-ZP-0-0 VCS4C-15E-1-0-0-2 VCE-A-200-E-ZP-0-0
Ballu
Frico
AD210E03 MTV41 Corinte ACCS W AGIV5WH AR210A PA2210CW PA3200C E AR3520A ACCS10WL-H AD215E05 AC502 PA4210WL AGS6020WH PS215E09 AGIH2WL PA2515W Corinte ADCS W RDS W AGIH3A AD415E20 SFS W PA4220E24 UF603 AGS5015WL AR310E09 PA3520A MTV ACCS30E23-V AGIV4WH PA2200C W PA3220CW AR3515A PA2215CA AC501 AD200 E AGS6015WH PS210E09 AGIH5WH PA2510W ADCS25A-V RDS65E30 PA4225E30 AD410E14 PA1508E03 SFS56E23 PA4215E18 UF602 AGS5030WH AR300 E PA3515A AGIH2A PA2220CE16 PA3200C W AR3510A PA2210CA AC500 PA3525WH ACCS25E20-V AGIV5WL AGS6010WH PS210E06 AGIH4WH PA2500 W ADCS22A-V RDS56E23 PA4225WH AD400 E PA1508E02 SFS38E16 PA4210E12 UF601 ACCS30WH-V AGS5025WH AR310W PA3510A AGI A ADCS25WL-V PA3200C A AR3500 A PA1508E05 PA2515E08 PA3520WH ACCS20E16-V AGIV3WH PA2220CE10 PS210E03 AGIH3WH PA2520E16 ADCS22A-H RDS38E18 PA4220WH AGS6000 W AD210C05 PA4200 E ACCS25WH-V AGS5020WH AR220W PA3500 A AR3520E18 ACCS30WL-V PA1508 SFS30E12 PA3525WL AD315E14 PA2510E05 PA3515WH ACCS30E23-H AGIV2WH PA2215CE12 ADCS22WL-V AGIH2WH PA2520E10 ADCS17A-H RDS29E12 PA4215WH AGS6025A AD210C03 Portier E ADAC090 ACCS20WH-V AGS5015WH AR300 W PA2515A AR3515E14 ACCS30WL-H SFS23E08 ADA AR200 A AD310E09 PA2500 E PA3510WH ACCS25E20-H AGIV4WL PA2215CE08 ADCS22WL-H PA3520WL PA2515E12 Corinte ADCS A RDS23E08 PA4210WH AGS6020A AD210 C PA3525E20 PA3215CA AGIV5A AR215W PA2500 A AR3510E09 PA4225A ACCS25WL-V SFS E AD220E12 ACCS30WH-H AGS5000 W AGS6025WL AD300 E PA3500 W ACCS20E16-H AGIV3WL PA2210CE08 ADCS17WL-H RDS65WL PA3515WL ADCS25E-V RDS E PA4200 W AGS6015A AD105 PA3520E16 ADAC120 AGIV4A PA2510E08 AR3500 E ACCS25WL-H AGI W AR220E18 AD215E14 ACCS25WH-H AGS5025A AR210W PA2220CA PS215A ACCS15E12-H AGIV2WL PA2210CE05 ADCS25WH-V RDS56WL PA3510WL AGS6020WL PA4220A AGS6010A AD103 PA3515E12 ADAC AGIV3A ADCS22E-V SFS56WL PA3220CE16 AR3520W ACCS20WL-V AR3510W AR215E11 AD215E09 PA1006E03 ACCS20WH-H AGS5020A AR200 W PA2200C A ACCS10E08-H AGIH5WL PA2210CE03 ADCS22WH-V RDS38WL PA4225WL AGS6015WL PS210A UF600 AGS6000 A AD102 PA3510E08 AGIV2A ADCS22E-H SFS38WL PA4215A ACCS20WL-H ADA120H AR210E09 AD210E09 PA1006 ACCS15WH-H AGS5015A AR220A PA2220CW PA3215CE12 AR3515W PA2200C E ADCS22WH-H RDS29WL PA4220WL AGS6010WL Portier A Corinte ACCS E AGIH4WL AD100 E PA3500 E AGIH5A ADCS17E-H SFS30WL PA4210A UF605 AGS5025WL ACCS15WL-H ADA090H AR200 E AD210E06 MTV61 ACCS10WH-H AGS5000 A AR215A PA2215CW PA3210CE08 AR3500 W ADCS17WH-H RDS23WL PA4215WL AGS6025WH PS215E14 AGIH3WL PA2520W PA3525A AGIH4A Corinte ADCS E SFS23WL PA4200 A UF604 AGS5020WL AR315E14
Mitsushito
Neoclima
OLEFINI
Proton
Reventon
Roda
Sensei
Soler&Palau
Teplomash
Seriya 300 Optima KEV-12P4040E KEV-18P4031E KEV-3P1153E KEV-15P3012E KEV-8P1063E KEV-12P3041E KEV-12P2022E Seriya 200 KEV-12P4060E KEV-175P5061W KEV-90P6142W KEV-10P1062E KEV-12P301E KEV-3P1120E KEV-12P2021E KEV-18P4030E KEV-12P4031E KEV-12P3012E KEV-15P3011E KEV-9P2022E KEV-60P3140W KEV-24P4050E KEV-6P1263E KEV-60P6141W KEV-8P1062E KEV-9P301E KEV-3P1111E KEV-9P2011E KEV-125P5051W KEV-12P4030E KEV-5P1151E KEV-9P4031E KEV-9P3012E KEV-60P316W KEV-42P3110W KEV-12P4050E Seriya 100 Optima Mini KEV-12P3011E KEV-6P2222E KEV-6P1262E Seriya 300 KEV-2P1111E KEV-6P2211E KEV-100P4060W Seriya 600 Prizma KEV-4P1151E Seriya 400 Comfort KEV-9P3032E KEV-28P315W KEV-9P4030E Seriya 400 IP54 KEV-9P3011E KEV-9P2012E KEV-28P3130W KEV-5P1152E KEV-98P4120W Seriya 200 Comfort KEV-75P4050W Seriya 600 Kolonna KEV-18P3060E KEV-6P3232E Seriya 400 KEV-3P1151E KEV-42P3111W KEV-12P3031E KEV-6P2212E KEV-12P303E KEV-70P4140W KEV-52P6140W KEV-230P7020W KEV-36P4021E KEV-4P1152E KEV-12P3060E KEV-110P6130W Seriya 100 Brilliant KEV-28P3131W KEV-9P3031E Seriya 200 Optima KEV-9P303E KEV-10P1060E KEV-44P4130W KEV-3P1152E KEV-170P7010W KEV-24P4021E KEV-12P2020E KEV-50P6110W KEV-3P1150E KEV-9P3050E KEV-6P3031E KEV-6P323E KEV-8P1060E KEV-P2121A Seriya 100 Optima Seriya 700 KEV-18P4021E KEV-36P4020E KEV-70P6161W KEV-2.5P1120E KEV-6P3250E KEV-9P2020E KEV-6P3231E KEV-24P304E KEV-6P1260E KEV-P2111A KEV-24P4041E KEV-60P3160W KEV-24P4020E KEV-44P6160W KEV-2P1120E Seriya 300 Potolochnaya KEV-9P2010E KEV-18P304E KEV-5P1150E KEV-60P3141W KEV-200P5120W KEV-9P2021E Seriya 300 Comfort KEV-18P4041E KEV-28P3150W KEV-24P4040E Seriya 500 IP54 Seriya 100 KEV-24P3041E KEV-P2122A KEV-6P2220E KEV-12P304E KEV-5P1120E KEV-29P2120W KEV-140P5110W KEV-6P2221E Seriya 600 Ellips KEV-18P3042E KEV-18P4040E KEV-12P4041E KEV-4P1153E KEV-12P3042E Seriya 100 Standart Mini KEV-18P3041E KEV-P2112A KEV-6P2210E KEV-24P4060E KEV-4P1150E KEV-20P2110W Seriya 500 KEV-115P6143W KEV-10P1061E KEV-15P301E
Termia
Thermoscreens
Timberk
VTS
WING
Подбор по параметрам
 
Цена
отдо грн.
Производители
Тип
Установка
Функции и возможности
Дальность действия
Мощность нагрева
Напряжение питания
Производительность
Скорость потока
Уровень шума