1. Загальні положення

1.1. Організатором конкурсу під назвою «20 000 грн за відгук» (далі за текстом – Конкурс) є інтернет-каталог Е-Каталог (далі за текстом – Організатор)

1.2. Конкурс проходить з 25.11.2023 року до 25.12.2023 року (включно).

1.3. Умови та терміни проведення конкурсу можуть бути змінені шляхом внесення змін до цих правил.

1.4. Учасники не можуть вимагати будь-якої компенсації у разі зміни цих правил.

1.5. Конкурс проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованих територій.

1.6. Учасник конкурсу – автор контенту, переданого Організатору.

1.7. Контент – відгук на товар, написаний учасником конкурсу відповідно до цих правил та написаний з 25.11.2023 року до 25.12.2023 року.

1.8. Винагорода – список товарів доданий в профілі у віш-ліст Учасник конкурсу, виданий переможцю серед учасників конкурсу.

1.9. Переможець – автор контенту, який виконав всі умови конкурсу і був обраний зі списку учасників згідно порядку визначення.

2. Подарунковий фонд конкурсу

2.1. Подарунковий фонд конкурсу 20 000 українських гривень (двадцять тисяч гривень)

2.2. Переможцю конкурсу не може бути передана грошова сумма еквівалентна Подарунковий фонд. Переможець конкурсу отримує фактичні товари зі списку віш-ліста на сумму 20 000 українських гривень (двадцять тисяч гривень).

3. Учасники конкурсу

3.1. У конкурсі можуть брати участь повнолітні особи, яким на момент участі виповнилося 18 років. Участь у конкурсі неповнолітніх, недієздатних чи частково дієздатних осіб здійснюється через їх представників у порядку, визначеному законодавством України.

3.2. Забороняється брати участь у конкурсі співробітникам та пов'язаним з ними особам, їхнім сім'ям та представникам Організатора.

3.3. Для участі у Конкурсі важливо строго дотримуватися цих Правил. Порушення можуть призвести до втрати статусу учасника та відсутності відшкодування.

4. Зміст та умови конкурсу, порядок визначення Переможця

4.1. У конкурсі мають право брати участь особи, які відповідають вимогам, зазначеним у п. 3.1. дійсних Правил та чинним у період проведення конкурсу, визначеного у п. 1.3. Правил, і виконали такі дії:

4.1.1. Зареєструватись на сайті ek.ua з використанням дійсної адреси електронної пошти. Вся комунікація та повідомлення надсилатимуться на цю адресу.

4.1.2. Створити Віш-лист, що включає товари сумарною вартістю до 20 500 гривень. Віш-лист має бути доступним для загального перегляду на сайті.

4.1.3. Залишити відгук на будь-який товар з мінімум одним реальним фото даного товару, і який доступний для покупки на сайті (має ціни від інтернет-магазинів партнерів).

4.1.4. Відгук має бути написаний українською мовою і не містити образ когось і чогось, не повинен містити ненормативної лексики.

4.1.5. Залишити посилання на відгук в Google формі https://forms.gle/ZKDZexuF6GE5aFkx7 . Один унікальний відгук – один шанс на виграш. Дублювання одного і того ж посилання на відгук заборонено.

4.2. Розіграш призів буде здійснений серед усіх Учасників, які виконали всі умови Конкурсу шляхом випадкового відбору із застосуванням сервісу https://www.random.org/.

5. Порядок отримання Винагороди

5.1. Приз вручається Організатором протягом одного місяця (тобто протягом 31 календарного дня) після оголошення результатів.

5.2. Організатор зобов'язується зв'язатися з Переможцем через електронну пошту, вказану при реєстрації на сайті.

5.3. Якщо Переможець конкурсу не відповість на повідомлення Організатора або самостійно не зв'яжеться з Організатором протягом одного місяця (тобто протягом 31 календарного дня) після оголошення результатів розіграшу, його буде позбавлено права на Винагороду. Організатор залишає за собою право приймати подальше рішення щодо Винагороди.

5.4. Заміна на іншу Винагорода неможлива.

5.5. Винагорода може бути вручена виключно на території України, за винятком тимчасово окупованих територій.

6. Інші умови Конкурсу

6.1. Беручи участь у конкурсі, Учасник підтверджує, що він погоджується з цими Правилами, які розміщені на сторінці Конкурсу https://ek.ua/ua/post/5458/.

6.2. Унікальність тексту відгуку перевірятиметься сервісом https://plagiarismdetector.net/, унікальність не повинна бути нижчою за 80%.

6.3. Учасники несуть особисту відповідальність за точність наданої інформації, включаючи дані для зв'язку.

6.4. Організатор залишає за собою право вносити зміни до цих Правил, зупиняти або скасовувати Конкурс у будь-який час та з будь-якої причини без попереднього повідомлення.

7. Персональні дані

7.1. Для проведення цього конкурсу, у тому числі і для отримання Винагороди, Учасник повинен надати Організатору інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі у конкурсі Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це визначено цими Правилами

7.2. Беручи участь у конкурсі, Учасник конкурсу розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані учасника конкурсу, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними Правилами. Приймаючи умови Правил, Учасники конкурсу цим дають згоду на обробку персональних даних з метою використання Організатором конкурсу.

7.3. Учасники дають свою згоду на те, що їх персональні дані, фото- та відеоматеріали з їхньою участю у публічних заходах, що проводяться Організатором у рамках цього конкурсу, можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами без додаткової спеціальної згоди з рекламною метою, у тому числі у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь-якої винагороди.